Privacywet voor ons.

U hebt vast en zeker gehoord dat eind mei de nieuwe Europese privacyregelgeving van kracht geworden is: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AvG). Deze regelgeving geldt ook voor onze vereniging. Omdat uw organisatie als lid ingeschreven is en u onze nieuwsbrief ontvangt, hebben wij gegevens van u opgeslagen. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan daarom zorgvuldig met uw gegevens om.
In de nieuwe privacyverklaring kunt u zien hoe wij dat doen.